แสดงผล รายการ/หน้า
หนังสือรายละเอียด
CALL NO. 923.152 ส243
ชื่อเรื่อง สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งประเทศญี่ปุ่น / กระทรวงการต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2549.
ลักษณะ 49 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
เรื่องย่อ กล่าวถึงพระราชประวัติของสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งพระราชกรณียกิจ พระราชพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิ การเสริมสร้างสัมพันธไมตรี งานพิธี พระราชวงศ์ พระราชนิพนธ์ต่างๆ และพระราชประวัติของมกุฎราชกุมาร เจ้าชายนารุฮิโตะ และเจ้าหญิงมาซาโกะ พระชายา พร้อมด้วยพระราชประวัติเจ้าชายอากิชิโน และเจ้าหญิงคิโกะ พระชายา และเจ้าหญิงซายาโกะ(นาง ซายาโกะ คูโรดะ)พร้อมภาพประกอบสวยงาม ท้ายเล่มมีผังพระบรมวงศานุวงศ์.
หัวเรื่องอากิฮิโต, สมเด็จพระจักรพรรดิ, 1933-
มิชิโกะ, สมเด็จพระจักรพรรดินี, 1934-
กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ญี่ปุ่น.
ชื่อเพิ่มกระทรวงการต่างประเทศ.
สถาบันที่ทำรายการ มบ.
MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
32498002749776อ 923.152 ส243 หนังสืออ้างอิงภาษาไทย (ห้อง 506) ชั้น 5/5th Floorสำนักหอสมุด/LibraryREFตรวจสอบที่ชั้น