แสดงผล รายการ/หน้า
หนังสือ
TAGINDDetails 
008    061221s2549 th a 000 0 tha d 
035      ^aBK0094859 
082  04  ^a923.152^bส243 
245  00  ^aสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งประเทศญี่ปุ่น /^cกระทรวงการต่างประเทศ. 
260    ^aกรุงเทพฯ :^bกระทรวง,^c2549. 
300    ^a49 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c29 ซม. 
520    ^aกล่าวถึงพระราชประวัติของสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งพระราชกรณียกิจ พระราชพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิ การเสริมสร้างสัมพันธไมตรี งานพิธี พระราชวงศ์ พระราชนิพนธ์ต่างๆ และพระราชประวัติของมกุฎราชกุมาร เจ้าชายนารุฮิโตะ และเจ้าหญิงมาซาโกะ พระชายา พร้อมด้วยพระราชประวัติเจ้าชายอากิชิโน และเจ้าหญิงคิโกะ พระชายา และเจ้าหญิงซายาโกะ(นาง ซายาโกะ คูโรดะ)พร้อมภาพประกอบสวยงาม ท้ายเล่มมีผังพระบรมวงศานุวงศ์. 
600  07  ^aอากิฮิโต,^cสมเด็จพระจักรพรรดิ,^d1933- 
600  07  ^aมิชิโกะ,^cสมเด็จพระจักรพรรดินี,^d1934- 
650    7  ^aกษัตริย์และผู้ครองนคร^zญี่ปุ่น. 
710  2   ^aกระทรวงการต่างประเทศ. 
850    ^aมบ. 
949    ^aสมหญิง 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
32498002749776อ 923.152 ส243 หนังสืออ้างอิงภาษาไทย (ห้อง 506) ชั้น 5/5th Floorสำนักหอสมุด/LibraryREFตรวจสอบที่ชั้น