แสดงผล รายการ/หน้า

1. วีธีการยืมต่อสื่อสารสนเทศ
2. วิธีการจองสื่อสารสนเทศ
3. วิธีการดูรายการยืม-คืนสื่อสารสนเทศ
4. วิธีการตรวจสอบค่าปรับ
5. ตรวจสอบประวัติยืม-คืนสื่อสารสนเทศ
ภาคเรียนวัน เวลา

ปกติ
ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ จนถึงวันสุดท้ายของการสอบ

วันจันทร์-วันอาทิตย์
วันจันทร์-วันอาทิตย์

08.00 - 22.00 น.
08.00 - 24.00 น.
ฤดูร้อนวันจันทร์- วันศุกร์
วันเสาร์-วันอาทิตย์
08.00 - 18.30 น.
09.00 - 17.00 น.
ปิดภาคเรียน
วันจันทร์- วันอาทิตย์

08.00 - 16.30 น.ค้นแบบง่าย - ตำแหน่งใดก็ได้
"ทุกเขตคำค้น" จะค้นจาก "ชื่อเรื่อง", "หัวเรื่อง", "ผู้แต่ง", "หมายเหตุ", หรือ "สำนักพิมพ์" หรือระบุแนวสืบค้นตามที่ต้องการ

ตัวอย่างคำค้น สำหรับ ทุกเขตคำค้น

ตัวอย่างคำค้น สำหรับ ผู้แต่งตัวอย่างคำค้น สำหรับ สำนักพิมพ์